Хүндэт

certificate

БНХАУ-ын Хүнс, эмийн удирдлагын газрын бүтээгдэхүүний гэрчилгээ

certificate

Хятадын Хүнс, Эмийн Захиргааны үйлдвэрлэлийн гэрчилгээ

certificate

Эмнэлгийн хэрэгслийн экспортын борлуулалтын гэрчилгээ

certificate

Эмнэлгийн хэрэгслийн экспортын борлуулалтын гэрчилгээ